Quick Relief ลดปวดทันใจ ราคาสุดคุ้ม

?ราคาน่ารัก 950 บาท ขั้นตอนการรักษา รวมทั้งหมด 60 นาที ⏲ ครบทุกขั้นตอนการรักษาบรรเทาปวด กระทำโดยนักกายภาพบำบัดผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนในคอร์ส Quick Relief

1. ตรวจประเมินอาการ

ตรวจวิเคราะห์ และสอบถามอาการ โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ เพื่อวางแผนการรักษาและหาจุดที่ทำให้เกิดอาการปวด

2. รักษาโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนลึก (Ultrasound)

เข้าถึงกล้ามเนื้อชั้นใน เพื่อลดอาการปวดได้ตรงจุด

3. กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical Muscle Stimulation)

บําบัดอาการปวด และกระตุ้นไฟฟ้าในกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทเลี้ยง (Innervated muscle) เพื่อเพิ่มแรงหดตัวความแข็งแรง

4. วางแผ่นประคบร้อน เพื่อคลายกล้ามเนื้อ

นอนบนแผ่นร้อน (Hot Pack) เพื่อคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความฟินเป็น 2 เท่า

5. สอนท่าออกกำลังกาย ปรับสมดุลด้วยตัวเองที่บ้าน

เพื่อให้การรักษาที่ได้ผล นักกายภาพจะสอนวิธิออกกำลังกายที่ถูกต้อง ให้คนไข้กลับไปทำที่บ้าน