เน้นผลในการรักษา เพื่อบรรเทาอาการ โดยแสง Laser กำลังสูง ลดปวด บวม อาการอักเสบ และกระตุ้นการสังเคราะห์เนื้อเยื่อคอลลาเจน

ยิ่งได้ยิงเลเซอร์เร็ว ยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีการใช้เครื่อง “High Power Laser” หรือเลเซอร์กาลังสูง ในการรักษาทางกายภาพบาบัดกันมากขึ้น เนื่องจากเห็นผลดีในการรักษาอาการปวดและอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะในระยะแรกๆที่ได้รับการบาดเจ็บ กล่าวคือยิ่งได้รับการรักษาหลังมีอาการได้เร็วเท่าไรผลของการรักษาด้วยเลเซอร์กาลังสูงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในผู้ที่มีอาการ แบบเรื้อรังได้อีกด้วย โดยการรักษาด้วยเลเซอร์กาลังสูงจะเป็นการรักษาแบบส่งลาแสงผ่านชั้นผิวหนังลงสู่ชั้นเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษา โดยแสงเลเซอร์นี้เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นแบบเดี่ยวและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ไม่กระจายออกไปเหมือนแสงอื่นๆ

ใครบ้างเหมาะกับการรักษาด้วย High power laser?

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ
  • ผู้ที่อาการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ
  • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่รากประสาท
  • ผู้ที่มีอาการปวดเข่าจากน้าในข้ออักเสบ ข้อเข่าเสื่อม
  • ผู้ที่มีอาการชามือจากภาวะพังผืดกดทับเส้นประสาท (carpal tunnal syndrome)
  • ผู้ที่ต้องการสมานแผลให้หายเร็ว
  • ผู้ที่มีข้ออักเสบ รูมาตอยด์
  • ผู้ที่ต้องการกระตุ้นการสร้างกระดูก
  • ผู้ที่ต้องการเร่งซ่อมแซมเส้นประสาท
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

แม้เครื่อง High power laser จะมีประโยชน์ในการรักษามากมายแต่หากใช้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ การใช้ในบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น บริเวณที่มีเลือดออก บริเวณต่อมไร้ท่อ บริเวณที่เป็นมะเร็ง บริเวณท้องหรือหลังของสตรีมีครรภ์ บริเวณที่มีการติดเชื้อ บริเวณที่การรับความรู้สึกผิดปกติ เป็นต้น ก็อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้เช่นกัน

นอกจากนี้การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษายังมีข้อควรระวังและควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัดคือ ผู้ทาการรักษาและผู้ที่ได้รับการรักษาต้องป้องกันไม่ให้แสงเลเซอร์เข้าตาโดยการใส่แว่นตาพิเศษที่ป้องกันแสงเลเซอร์ทุกครั้งที่มีการใช้งานเพราะหากแสงเลเซอร์เข้าตาจนเกิดการทาลายจอประสาทตาก็อาจทาให้ ตาบอดได้