November 11, 2023

กระดูกสันหลังคด? กายภาพช่วยได้

อาการกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) คือ ภาวะที่กระดูกสันหลังของเรามีลักษณะไม่สมดุล โค้งไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไป ซึ่งโดยปกติกระดูกสันหลังจะโค้งไปในด้านหน้าและด้านหลังตามสรีระ ถ้ามีอาการคด เมื่อทำการมองจากด้านหน้าและด้านหลังจะเห็นอาการผิดรูปได้อย่างชัดเจน โดยทางการเแพทย์ถ้าวัดมุมเอียงซ้าย-ขวา มากกว่า 10 องศา จะถือว่าผู้ป่วยมีอาการกระดูกสันหลังคด

โดยปกติ กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบมีหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกาย ตั้งแต่ส่วนของศรีษะ ผ่านลำตัว ลงไปถึงช่วงล่างของร่างกาย ทำงานร่วมกับข้อต่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และเส้นประสาทต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการยืน นั่ง เดิน และ นอน ซึ่งเมื่อกระดูกสันหลังมีอาการคด ทำให้ร่างกายไม่สมดุล จึงส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆเช่น เจ็บปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอร้าวลงสะบัก ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

ภาวะกระดูกสันหลังคดมี 2 ประเภท คือ

  1. กระดูกสันหลังคดแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูก สามารถเกิดได้จากพฤติกรรมการทรงท่าที่ผิดปกติ, กลไกการทรงท่าอัตโนมัติ (postural reflex mechanism) ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง, ความยาวขาไม่เท่ากัน, กล้ามเนื้อเกร็งตัว
  2. กระดูกสันหลังคดที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกและการยึดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน (3)

การรักษากระดูกสันหลังคด ด้วยการกายภาพบำบัด

เมื่อคนไข้มีอาการของกระดูกสันหลังคด ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการผ่าตัด คือ กายภาพบำบัดที่สามารถช่วยชะลอการเพิ่มขององศาการคดของกระดูกได้ โดยนักกายภาพบำบัดที่ชำนาญการจะทำการตรวจประเมินอาการ และ วิเคราะห์ภาวะกระดูกสันหลังคดของผู้ป่วย และสามารถออกแบบการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับอาการของแต่ละบุคคลได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจประเมินอาการโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่ทำให้เกิดอาการกระดูกคด
  2. อธิบายและให้ความรู้ทางด้านสรีระ และโครงสร้างของกระดูกสันหลัง เพื่อให้คนไข้เข้าใจอาการได้ดีขึ้น
  3. จัดท่าทางสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง ฝึกการทรงท่าและการหายใจที่ถูกต้อง
  4. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อลักษณะการคดของกระดูกสันหลัง ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และความมันคงของแกนกลางของร่างกาย เช่น ท่าเหยียดลำตัวไปด้านข้าง ท่าโก่งหลังและแอ่นหลัง เป็นต้น
  5. ใช้เครื่องมือทางกายภาพที่เหมาะสมกับอาการ เช่น เครื่องดึงคอและกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Traction) เพื่อช่วยยืดกล้ามเนื่อและการกดทับเส้นประสาท ปรับแนวกระดูกสันหลังส่วนคอและหลัง, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulator) กระตุ้นกล้ามเนื้อลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลัง ลดอาการปวดสะบัก ปวดหลังและสะโพก

หากท่านต้องการนัดหมายให้แพทย์ และ นักกายภาพของทาง HealthTime สหคลินิก เพื่อทำการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางทั้งทางหน้าเว็บ หน้าเพจ หรือเบอร์โทร 065146149 ทีมงานของคลินิกยินดีบริการค่ะ