ปวดข้อเข่า ข้อบวม ข้ออักเสบ เจ็บถึงกระดูก

นิ้วล็อค เดอ กาแวง ผังผืดข้อมือทับเส้นประสาท

ไหล่ติด เอ็นฉีก บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

Knee Cartilage Rejuvenation (KCR) เป็นโปรแกรมฟื้นฟูเข่าเสื่อม แบบไม่ต้องผ่าตัด และ ไม่ต้องพักฟื้น โดยแต่ละโปรแกรมจะออกแบบให้เหมาะสมกับอาการเฉพาะบุคคล ซึ่งจะร่วมกันออกแบโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูก และ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อแก้ไข อาการปวดเข่า และบาดเจ็บ ได้อย่างตรงจุด โดยเน้นการรักษาตั้งแต่ต้นเหตุ บรรเทาอาการเจ็บ ฟื่นฟูกระดูกและระบบข้อเข่าที่เสื่อม รวมถึงการติดตามผลการรักษา ให้นักกายภาพบำบัดมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายจากอาการเจ็บปวดได้โดยธรรมชาติและป้องกันการกลับมาเจ็บปวดซ้ำอีก

4 ขั้นตอนการรักษาที่ เฮลธ์ไทม์ คลินิก

  • ตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุของการปวดเข่า และบำบัดอาการเจ็บปวดและลดการอักเสบด้วยเทคนิคเฉพาะของ HealthTime Clinic
  • การกระตุ้นการซ่อมแซม ผิวข้อเข่าและข้อต่อ รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)
  • ควบคุมให้กระบวนการซ่อมแซมเกิดเร็วขึ้น โดยวิธี เซลส์ต้นกำเนิด (Stem Cell) สำหรับฉีดข้อเข่าโดยเฉพาะ กระตุ้นการสร้างใหม่ของเนื้่อเยื่อกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวโมเลกุลสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลระหว่างการรักษา ลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน

การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP – Platelet Rich Plasma)

การฉีด PRP หรือ Platelet Rich Plasma เป็นการนำเลือดจากตัวผู้ป่วยเพียงเล็กน้อย ใส่หลอดทดลองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมาเข้าเครื่องปั่นเลือด เพื่อให้เลือดแยกชั้นออกมา จนได้มาเป็นพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น  ซึ่งเกล็ดเลือดที่ได้จะมีความเข้มข้น 3-8 เท่าของระดับเกล็ดเลือดปกติ โดยจะมี Growth factor ช่วยกระตุ้นการหายของแผล และ ซ่อมแซมเซลส์ ทำให้เซลส์เจริญเติบโต ช่วยทำลายเซลส์ที่เสื่อมสภาพ และกระตุ้นการฟืนฟูให้กลับมาแข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเลือดของตัวผู้ป่วยเอง จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ปลอดภัย ไม่มีผลค้างเคียง

ทาง เฮลธ์ไทม์ คลินิก เลือกใช้ PRP Tube ที่ใช้สำหรับการปั่นเลือดโดยเฉพาะ ได้เกร็ดเลือดมากกว่า เห็นผลเร็ว ตั้งแต่ฉีดครั้งแรก ไม่ปวดหลังฉีด

เฮลธ์ไทม์ คลินิก ขอเสนอ โปรแกรมฉีดข้อเข่าด้วย PRP + กายภาพบำบัด เพียง 4950.- / ครั้ง ดูแลทั้งก่อนฉีด หลังฉีด ครบ จบ ในโปรแกรมเดียว


                           Line@ ButtonCall Us