เทคนิคการบำบัดด้วยมือ เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดอาการเจ็บปวด และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกาย

MOBILIZATION (การดัดดึงข้อต่อ)

การขยับข้อต่อ ส่วนของร่างกายเพื่อการรักษาบรรเทาอาการปวด เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว คือ เทคนิคการรักษาโดยใช้มือเคลื่อนไหวส่วนของกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ โดยนักกายภาพบำบัดตรวจประเมินและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวก่อน โดยการใช้มือขยับเคลื่อนไหวในจังหวะซ้ำๆ ด้วยแรงที่เหมาะสม สามารถทำให้ผู้ป่วยลดความเจ็บปวด เพิ่มความเคลื่อนไหว ทำให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการของโรคได้

MASSAGE (การนวด)

การนวด การกดจุดเพื่อการรักษา คลายความตึงของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย ลดปวด

การนวด ใช้วิธี บีบ คลึง กดจุด โดยออกแรงกดลงไปตามร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ช่วยลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนัก บรรเทาความเมื่อยล้า ช่วยให้ผ่อนคลายรู้สึกสบาย

การรักษาทางกายภาพบำ บัดสามารถตรวจประเมิน วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและให้การรักษาได้ตรงจุดและมีประสิทธภาพ เพื่อป้องกันการปวดเรื้อรัง ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว